Beseda o programu Adopce na dálku

26.02.2018 13:12

Ve druhé polovině listopadu roku 2017 se vypravili zástupci hradecké diecézní Charity do Indie. Hlavním cílem této cesty bylo setkání s místními partnery a koordinátory projektu Adopce na dálku®. Čeští návštěvníci potkali během necelých dvou týdnů několik tisíc indických školáků a desítky absolventů zmíněného projektu.
Rodinné centrum nyní nabízí besedu s Mgr. Vojtěchem Homolkou, vedoucím projektu Adopce na dálku®, který bude v pátek 23. března 2018 od 17 hodin vyprávět o životě indických dětí a mladých lidí i o tom, kde a jak pomáhají peníze z Tříkrálové sbírky. Během povídání budou promítnuty fotografie a videa z Indie.