Informace o nás

PROSTORY

Rodinné centrum Mikeš bylo otevřeno v listopadu 2009 pod záštitou Farní charity Nové Hrady www.charita.info/. Scházíme se v přízemí katolické fary, protože prostory nám poskytlo Římskokatolické farní společenství v Proseči. Díky P. Zdeňku Machovi a ředitelce FCH Nové Hrady Blance Vopařilové byla provizorní herna kvalitně zařízena a příjemně vybavena již v prosinci 2009. K dispozici máme také místnost pro tvoření, kterou hojně využíváme.

V květnu 2011 byla dokončena rekonstrukce přízemí fary a nyní máme k dispozici multifunkční sál a hernu a kuchyňkou.

NÁBOR DO CÍRKVE NEČEKEJTE, respektujeme Vás.

LIDÉ

Za prostory a koordinaci programů, agendu a směřování rodinného centra Mikeš odpovídá Ludmila Dostálová.  Jako lektorka programů spolupracuje Eva Skalníková.

PROGRAM

V počáteční fázi projektu Rodinné centrum Mikeš nabízí všem rodičům s dětmi zejména pravidelný kombinovaný program pro děti od 0 - do 7 let - KOŤATA . Jde o spojení volné hry, říkadel, pohybových hrátek a výtvarného tvoření pro děti za pomoci rodičů. Od konce roku 2016 nabízíme pravidelný odpolední program vždy první a třetí pondělí v měsíci - Muzikohrátky a Pojďte si hrát!. 

Rodičům a členům rodiny nabízíme besedy, přednášky, výtvarné dílny s možností hlídání dětí v herně. Znátě někoho zajímavého? Dejte nám vědět!

Nejde nám o konzumaci množství programů, ale o prožitek společenství rodin a spoluodpovědnosti za sebe, rodinu a vznikající RC Mikeš.