Hřiště Poříčí

13.09.2011 21:15

V úterý 27. 9. 2011 se uskuteční za pěkného počasí výlet na dětské hřiště do Poříčí. Sejdeme se na hřišti v 9 hodin. Doprava buď autobusem v 8:40 a zpět v 11:19 nebo po vlastní ose. V případě nepříznivého  počasí bude program v centru.