VYTVÁŘENÍ KONTAKTU / Virginia Satir

11.03.2010 23:55

Věřím, že největší dar, o němž si mohu představit, že jej od někoho dostanu, je být jím viděn, slyšen, chápán a dotýkán.

 

Největší dar, který mohu dát, je vidět, slyšet, chápat a dotýkat se druhého člověka.

 

Pokud se toto uskuteční, cítím, že kontakt se vytvořil.

 

 

Making contact (Satir 1976)